Bài 3 trang 35 SGK Toán 4


  Đề bàiDựa vào biểu đồ dưới đây để viết tiếp vào chỗ chấm:a) Khối lớp Ba có... lớp. Đó là các lớp....................b) Lớp 3A có... học sinh giỏi toán. Lớp 3B có...học sinh giỏi toán. Lớp 3C có... học sinh giỏi toán.c) Trong khối lớp Ba: Lớp... có nhiều học...

  Đề bài

  Dựa vào biểu đồ dưới đây để viết tiếp vào chỗ chấm:

  Bài 3 trang 35 SGK Toán 4

  a) Khối lớp Ba có… lớp. Đó là các lớp………………..

  b) Lớp 3A có… học sinh giỏi toán. Lớp 3B có…học sinh giỏi toán. Lớp 3C có… học sinh giỏi toán.

  c) Trong khối lớp Ba: Lớp… có nhiều học sinh giỏi toán nhất, lớp… có ít học sinh giỏi toán nhất.

  d) Trung bình mỗi lớp Ba có… học sinh giỏi toán.

  Lời giải chi tiết

  a) Khối lớp Ba có 3 lớp. Đó là các lớp 3A, 3B, 3C.

  b) Lớp  3A có 18 học sinh giỏi toán. Lớp 3B có 27 học sinh giỏi toán. Lớp 3C có 21 học sinh giỏi toán.

  c) Trong khối lớp Ba: Lớp 3B có nhiều học sinh giỏi toán nhất, lớp 3A có ít học sinh giỏi toán nhất.

  d) Trung bình mỗi lớp Ba có 22 học sinh giỏi toán.