Bài 3 trang 4 SGK Toán 4


  Đề bàiĐiền dấu >, <, = vào chỗ chấm4327.... 3742                          28 676... 28 6765870... 5890                           97 321... 97 40065 300.. 9530        ...

  Đề bài

  Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm

  4327…. 3742                          28 676… 28 676

  5870… 5890                           97 321… 97 400

  65 300.. 9530                         100 000… 99 999

  Lời giải chi tiết

      4327 > 3742                            28 676 = 28 676

      5870 < 5890                            97 321 < 97 400

      65 300 > 9530                         100 000 > 99 999