Bài 3: Trung Quốc


BÀI TẬP 1: Hãy khoanh tròn chữ in hoa truớc ý trả lời mà em cho là đúng.1. Chiến tranh thuốc phiện diễn ra trong thời gianA. từ tháng 6-1804 đến tháng 8-1812.B. từ tháng 8-1840 đến tháng 6-1842.C. từ tháng...
BÀI TẬP 2: Chiến tranh thuổc phiện đã dẫn đến hậu quả gì đổi với Trung Quốc?Trả lời:Chiến tranh thuốc phiện đã với sự tấn công như vũ bão của quân Anh, triều đình Thanh hoang mang lo sợ và trong...
BÀI TẬP 3: Hãy nối mốc thời gian ở cột A với sự kiện lịch sử ở cột B cho phù hợp. 1.Từ giữa thế kỉ XIX a) Cuộc vận động Duy tân (do Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu khởi xướng)...
BÀI TẬP 4: Hãy nêu nội dung cơ bản học thuyết Tam dân của Tôn Trung Sơn.Trả lời:Nội dung cơ bản học thuyết Tôn Trung Sơn là học thuyết Tam dân:– Năm 1905, ông thành lập Trung Quốc Đồng minh...
BÀI TẬP 5: Điền các sự kiện tương ứng với mốc thời gian trong bảng sau để phản ánh đúng diễn biến của phong trào cách mạng ở Trung Quốc vào đầu thế kỉ XX.Thời gianSự kiệnĐầu năm 1905 Tháng 8-1905 Ngày...
BÀI TẬP 6: Vì sao nói: Cách mạng Tân Hợi (1911) là cuộc cách mạng tư sản không triệt để?Trả lời:Cách mạng Tân Hợi (1911) là cuộc cách mạng tư sản không triệt để vì:- Không giải quyết được vấn đề...
BÀI TẬP 7: Nêu nhận xét vế phong trao đấu tranh của nhân dân Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX. Trả lời:- Phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc từ thế kỉ XIX đến...
BÀI TẬP 8: Giải ô chữ: Một số nhân vật và sự kiện quan trọng trong lịch sử Trung Quốc giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX và nêu một vài thông tin về nội dung ở chữ đậm...