Bài 3: Trung Quốc


1. Trung Quốc bị các nước đế quốc xâm lượcTừ thế kỉ XVIII và nhất là sang thế kỉ XIX, các nước tư bản phương Tây tăng cường xâm chiếm thị trường thế giới. Trung Quốc là một nước lớn, đông...
2. Phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XXTrước sự xâm lược của các nước đế quốc và thái độ thỏa hiệp của triều đình Mãn Thanh, từ giữa...
3. Tôn Trung Sơn và Cách mạng Tân Hợi (1911)Giai cấp tư sản Trung Quốc ra đời từ cuối thế kỉ XIX và đã lớn mạnh lên rất nhiều vào đầu thế kỉ XX. Họ bị tư bản nước ngoài...
Đề bàiXác định trên bản đồ Trung Quốc (treo tường) những vùng bị các nước đế quốc chiếm đóng.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào lược đồ và kiến thức sgk Lịch sử 11 trang 13 để xác định.Lời...
Đề bàiNêu diễn biến chính của các pho-ng trào yêu nước của nhân dân Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 13, 14...
Đề bàiDựa trên lược đồ (hình 8), trình bày diễn biến chính của Cách mạng Tân Hợi.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 16, 17 để trả lời.Lời giải chi tiếtDiễn biến chính của...
Đề bàiNêu kết quả của Cách mạng Tân Hợi. Vì sao gọi cuộc cách mạng này là cuộc cách mạng tư sản không triệt để?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử trang 17, suy luận để...
Đề bàiNhận xét về phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 13-17 để đánh giá, nhận...