Bài 3: Xã hội nguyên thủy


Bài tập 1. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng.1. Loài vượn cổ có đặc điểmA. sống cách đây hàng chục triệu năm.B. có thể đi bằng hai chi sau, hai chi trước được...
Bài tập 2.  Hãy nối nội dung ở cột A với mốc thời gian ở cột B sao cho đúng.              A                          ...
Bài tập 3. Hãy điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống (...) trong các câu sau.A. Người tối cổ sống quần tụ với nhau gồm khoảng vài chục người gọi là...........B. Trải qua hàng triệu năm, Người tối cổ...
Bài tập 4. Quan sát hình 3, tr.5 hãy cho biết:1. Có những loại hình công cụ, đồ trang sức nào mà người nguyên thuỷ đã sử dụng?2. Những loại hình công cụ đó gợi cho em biết gì về...
Bài tập 5. Đời sống vật chất và tinh thần của Người tinh khôn trong công xã thị tộc có gì khác so với đời sống của Người tối cổ ở thời kì bầy người?Đời sống của Người tối cổĐời...