Bài 30. Ankađien


Đề bàiThế nào là ankađien, ankađien liên hợp? Viết công thức cấu tạo và tên gọi các ankađien liên hợp có công thức phân tử C4H6,C5H8.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào kiến thức mục 2 - trang 133...
Đề bàiViết các phương trình hóa học 9 ở dạng công thức cấu tạo) của các phản ứng xảy ra khi:a)      isopren tác dụng với hiđro ( xúc tác Ni)b)      isopren tác dụng với brom (trong CCl4)Các chất được lấy...
Đề bàiOxi hóa hoàn toàn 0,68 gam ankađien X thu được 1,12 lít CO2(đktc).a) Tìm công thức phân tử của Xb) Tìm công thức cấu tạo có thể có của X.Phương pháp giải - Xem chi tiếta) Gọi CTPT của ...
Đề bàiKhi cho buta -1,3 – đien tác dụng với H2 ở nhiệt độ cao, có Ni làm xúc tác, có thể thu được.A. Butan      B. Isobutan     C. Isobutilen      D. PentanPhương pháp giải -...
Đề bàiLời giải chi tiết Đáp án B