Bài 30. Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn t…


Đề bàiTreo thanh nam châm gần một ống dây như hình 30.1. Đóng mạch điện.a) Có hiện tượng gì xảy ra với thanh nam châm?b) Đổi chiều dòng điện chạy qua các vòng dây, hiện tượng sẽ xảy ra như...
Đề bàiHãy xác định chiều của lực điện từ, chiều của dòng điện, chiều của đường sức từ và tên cực từ trong các trường hợp biểu diễn trên hình 30.2a,b,c. Cho biết kí hiệu (+) chỉ dòng điện có...
Đề bàiHình 30.3 mô ta khung dây dẫn ABCD (có thể quay quanh trục OO’) có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường, chiều của dòng điện và tên các cực của nam châm đã chỉ rõ trên hình.a)...