Bài 30. Bài thực hành 4: Điều chế – Thu khí oxi và thử tính ch…


Đề bàiHọc sinh làm thí nghiệm 1 – Điều chế và thu khí oxi. - Dụng cụ: đèn, cồn, ống nghiệm thủy tinh có nút đậy và ống dẫn khí, ống nghiệm thu khí oxi, bông, giá đỡ ống nghiệm,...
Đề bàiHọc sinh làm thí nghiệm 2- đốt cháy lưu huỳnh trong  không khí và khí oxi. - Dụng cụ: Đèn cồn, muỗng kim loại có cán dài, bình kín chứa khí oxi ( Có nắp đậy). - Hóa chất:...