Bài 30: Bảo vệ vốn gen di truyền của loài người


Đề bàiGánh nặng di truyền là gì? Nêu những nguyên nhân gây ung thư. Phòng ngừa ung thư cần phải làm gì?Lời giải chi tiết-        Gánh nặng di truyền là sự tồn tại trong vốn gen của quần thể người...
Đề bàiDi truyền Y học đã hạn chế sự phát triển của virut HIV ở người bệnh như thế nào?Lời giải chi tiếtĐể làm chậm sự phát triển của bệnh AIDS, người ta tiến hành như sau:Đầu tiên, lựa chọn...
Đề bàiĐánh giá sự di truyền trí năng của mỗi cá thể bằng chỉ số nào? Chỉ số này phụ thuộc những điều kiện gì? Để bảo vệ sự di truyền trí năng của loài người cần thực hiện điều...
Đề bàiNhằm bảo vệ vốn gen di truyền của loài người, Di truyền học đã phát triển những lĩnh vực nghiên cứu nào? Hãy nêu những hậu quả của việc nhiễm độc điôxin.Lời giải chi tiếtDi truyền học đã ngày...
Đề bàiHãy chọn phương án trả lời đúng. Theo quan điểm của di truyền học, nguyên nhân của bệnh ung thư làA.  đột biến gen.B. đột biến NSTC. biến đổi cấu trúc của ADN.D. cả A, B và C. Lời giải...