Bài 30. Biến đổi chuyển động


Nêu cấu tạo,nguyên lý làm việc và ứng dụng của cơ cấu tay quay- con trượt? Hướng dẫn trả lờiCấu tạo:1 - Tay quay2 - Thanh truyền3 - Con trượt4 - Giá đỡNguyên lí làm việc:Khi tay quay 1 quay quanh...
Nêu những điểm giống và khác nhau của cơ cấu tay quay-con trượt.Bánh răng -thanh răng? Hướng dẫn trả lờiGiống: đều nhằm để biến đổi chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến và ngược lại Khác nhau: Bánh răng - thanh răng có thể biến đổi chuyển động...
Trình bày cấu tạo,nguyên lý làm việc và ứng dụng của cơ cấu tay quay - thanh lắc?Hướng dẫn trả lờiNguyên lí làm việcHãy chọn những cụm từ thích hợp điền vào các chỗ trống để miêu tả hoạt động...
Tìm một vài ví dụ về ứng dụng của các cơ cấu trên trong đồ dùng gia đình? Hướng dẫn trả lờiTrong quạt máy (có tuốc năng) ứng dụng cơ cấu tay quay – thanh lắc.Trong bếp dầu (bộ phận điều chỉnh...