Bài 30: Clo


Bài 5.21 trang 40 SBT Hóa học 10 Nâng caoNgười ta làm nổ hỗn hợp khí chứa:a) 54% hiđro và 46% clo (về thể tích);b) 54% clo và 46% hiđro (về thể tích).Hỗn hợp khí thu được trong từng trường...
Bài 5.8 trang 39 SBT Hóa học 10 Nâng caoKhi hòa tan clo vào nước ta thu được nước clo có màu vàng nhạt. Khi đó một phần clo tác dụng với nước. Vậy nước clo có chứa những chất...
Bài 5.9 trang 39 SBT Hóa học 10 Nâng caoTrong một loại nước clo ở 250C, người ta  thấy nồng độ của Cl2 là 0,061 mol/l còn nồng độ HCl và HClO đều là 0,030 mol/l.Hỏi phải hòa tan bao...
Bài 5.10 trang 39 SBT Hóa học 10 Nâng caoCó 5 bình mỗi bình chứa một trong các chất khí clo, hiđro, nitơ, oxi, khí cacbonat. Không dùng đến phản ứng hóa học, làm thế nào nhận ra được bình...
Bài 5.11 trang 39 SBT Hóa học 10 Nâng caoĐể diệt chuột ở ngoài đồng, người ta có thể cho khí clo qua những ống mềm vào hang chuột. Hai tính chất nào của clo cho phép sử dụng clo...
Bài 5.12 trang 39 SBT Hóa học 10 Nâng caoTrong thí nghiệm ở hình 5.1, người ta dẫn khí clo mới điều chế từ MnO2 (r) và dung dịch HCl vào ống hình trụ A có đặt một miếng giấy...
Bài 5.13 trang 39 SBT Hóa học 10 Nâng caoLấy 3 lít clo, cho tác dụng với 2 lít hiđro. Hiệu suất phản ứng vào khoảng 90%. Hỏi thể tích hỗn hợp thu được là bao nhiêu? (Các thể tích...
Bài 5.14 trang 39 SBT Hóa học 10 Nâng caoNêu các phản ứng chứng minh rằng tính chất oxi hóa của clo mạnh hơn brom và iot.Giải \(\eqalign{ & C{l_2} + 2NaBr\,\, \to \,\,2NaCl + B{r_2} \cr & C{l_2} + 2NaI\,\,...
Bài 5.15 trang 40 SBT Hóa học 10 Nâng caoThổi khí clo đi qua dung dịch natri cacbonat, người ta thấy có khí cacbonat thoát ra. Hãy giải thích hiện tượng bằng các phương trình hóa học.Giải \(\eqalign{ & C{l_2} +...
Bài 5.16 trang 40 SBT Hóa học 10 Nâng caoĐốt cháy nhôm trong khí clo, người ta thu được 26,7 g nhôm clorua. Tính khối lượng nhôm và thể tích clo (ở đktc) đã tham gia phản ứng.Giải \(2Al + 3C{l_2}\,\,...
Bài 5.17 trang 40 SBT Hóa học 10 Nâng caoNgười ta có thể điều chế được clo bằng cách đun nóng hỗn hợp các chất có công thức: KHSO4, KCl, MnO2. Hãy viết phương trình hóa học của phản ứng...
Bài 5.18 trang 40 SBT Hóa học 10 Nâng caoMangan đioxit (MnO2) được dùng khi điều chế oxi từ kali clorat (KClO3) và được dùng khi điều chế clo từ dung dịch axit clohiđric (HCl). Hãy cho biết vai trò...
Bài 5.19 trang 40 SBT Hóa học 10 Nâng caoCho 25 g nước clo vào một dung dịch có chứa 2,5 g KBr ta thấy dung dịch chuyển sang màu vàng và KBr vẫn còn dư.a) Giải thích hiện tượng.b)...
Bài 5.20 trang 40 SBT Hóa học 10 Nâng caoCó một ống trụ chứa đầy khí clo. Người ta làm thí nghiệm đốt cháy hiđro ở phần trên của ống. Sau đó người ta đưa một ngọn nến đang cháy...