Bài 30. Giải bài toán về hệ thấu kính


Đề bàiChứng tỏ rằng, với hệ hai thấu kính đồng trục ghép sát nhau ta luôn có:d2 = -d1'Lời giải chi tiếtSơ đồ tạo ảnh của hệ hai thấu kính đồng trục:\(\mathop {AB}\limits_{{d_1}}  \to \mathop {{A_1}{B_1}}\limits_{{d_1}}  \to \mathop {{A_2}{B_2}\left( {{L_1}}...
Đề bàiMột học sinh bố trí thí nghiệm theo sơ đố (Hình 30.5)Thấu kính phân kỳ L1 có tiêu cự f1 = - 10 cm. Khoảng cách từ ảnh S'1 tạo bởi L1 đến màn có giá trị nào?.A. 60 cm.B. 80 cm.C. Một giá trị...
Đề bàiTiếp theo các giả thiết cho ở bài tập 1.Đặt giữa L1 và H một thấu kính hội tụ L2. Khi xê dịch L2, học sinh này nhận thấy chỉ có một vị trí duy nhất của L2 tạo được điểm sáng tại H.Tiêu cự...
Đề bàiHai thấu kính, một hội tụ (f1 = 20 cm), một phân kỳ (f2 = -10 cm), có cùng trục chính. Khoảng cách hai quang tâm là l = 30 cm. Vật AB vuông góc với trục chính được đặt bên...
Đề bàiMột hệ thấu kính gồm hai thấu kính L1 và L2 đồng trục có tiêu điểm ảnh chính của L1 trùng với tiêu điểm vật chính của L2. Chiếu một chùm tia sáng song song với L1 theo phương bất kì. a) Chứng minh chùm tia ló...
Bài 5. Một thấu kính mỏng phẳng - lõi L1 có tiêu cự f1 = 60 cm được ghép sát đồng trục với một thấu kính mỏng phẳng - lồi khác L2 có tiêu cự f2 = 30 cm. Mặt phẳng của hai thấu kính...