Bài 30: Hệ thống khởi động


Nêu các phương pháp khởi động động cơ.Trả lời:Các phương pháp khởi động:- Khởi động bằng tay.- Khởi động bằng động cơ điện.- Khởi động bằng động cơ xăng phụ.- Khởi động bằng khí nén.
Trình bày nguyên lí làm việc của hệ thống khởi động bằng động cơ điện.Trả lời:Khi khởi động động cơ đốt trong, đóng khoá khới động, rơle của bộ phận điều khiển sẽ hút lõi thép 3 sang trái, qua...
Trình bày nhiệm vụ của hệ thống khởi động.Trả lời:Nhiệm vụ:+ Khi quay trục khuỷu động cơ đến vận tốc nhất định động cơ sẽ tự nổ được.+ Khi động cơ đã hoạt động thì không cần HTKĐ nữa vì...