Bài 30. Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng


30.1. Trong hiện tượng nào dưới đây có thể xảy ra hiện tượng quang điện? Ánh sáng mặt trời chiếu vào?A. mặt nước biển                        B. lá câyC. mái ngói...
30.7. Hăy chọn phát biểu đúng.Giới hạn quang điện của một hợp kim gồm bạc, đồng và kẽm sẽ làA. 0,26\(\mu\)m.          B. 0,30\(\mu\)m.        C. 0,35 \(\mu\)m.         D. 0,40\(\mu\)m.30.8. Hãy...
30.10.Theo thuyết lượng tử ánh sáng thì năng lượng củaA. một phôtôn tỉ lệ thuận với bước sóng ánh sáng tương ứng với phôtôn đó.B. một phôtôn bằng năng lượng nghỉ của một êlectron (êlectron).C. một phôtôn phụ thuộc vào...
30.16. Giới hạn quang điện của đồng là 0,3 \(\mu\)m. Tính công thoát của electron khỏi đồng ra jun và ra electron (eV). Cho h = 6,625.10-34h J.s; c = 3.108 m/s; e = -1,6.10-19C.Hướng dẫn giải chi tiếtTheo bài ra ta...
30.17. Giới hạn quang điện của bạc là \(0,26 \pm 0,001\mu m\). Công thoát electron khỏi bạc nằm trong phạm vi nào?Hướng dẫn giải chi tiếtCông thức liện hệ giữa công thoát electon khỏi một kim loại và giới hạn...
30.18. Cho biết công thoát electron khỏi kẽm là \(3,55 \pm 0,01\,eV\). Ánh sáng có bước sóng nằm trong khoảng nào có khả năng gây ra hiện tượng quang điện ở kẽm?Hướng dẫn giải chi tiếtCông thức liện hệ giữa...
30.19. Một chùm sáng da cam, song song, không đơn sắc, có hai thành phần là ánh sáng đỏ ( 0,75 \(\mu m\)) và ánh sáng vàng ( 0,55 \(\mu m\)). Cường độ chùm sáng là 1 W/ \(m^2\). Ta hiểu...