Bài 30. Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1…


Sau Hiệp định Pa-ri năm 1973 về Việt Nam, quân Mĩ buộc phải rút khỏi nước ta, làm thay đổi so sánh lực lượng ở miền Nam có lợi cho cách mạng. Miền Bắc trở lại hòa bình, khắc phục...
Với Hiệp định Pa-ri năm 1973 vé Việt Nam, ta đã “đánh cho Mĩ cút”. Ngày 29 - 3 - 1973, toàn lính Mĩ cuối cùng đã rút khỏi nước ta. Nhưng Mi vẫn giữ lại hơn 2 vạn cố...
1. Ý nghĩa lịch sửCuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước thắng lợi đã kết thúc 21 năm chiến đấu chống Mĩ và 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc từ sau Cách mạng tháng...
Đề bàiSau Hiệp định Pa-ri năm 1973 về Việt Nam, miền Bắc thực hiện những nhiệm vụ gì?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 155 suy luận trả lời.Lời giải chi tiếtNhiệm vụ của...
Đề bàiNêu kết quả và ý nghĩa của từng nhiệm vụ mà miền Bắc thực hiện.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 155 để trả lời.Lời giải chi tiết1. Khắc phục hậu quả chiến...
Đề bàiSau Hiệp định Pa-ri, lực lượng giữa ta và địch ở miền Nam đã có sự thay đổi như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 156 để suy luận trả lời.Lời...
Đề bàiTrong chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam có những điểm nào khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và linh hoạt của Đảng?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang...
Đề bàiCuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 đã phát triển qua ba chiến dịch lớn như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 158-162 để trả lời.Lời giải chi tiết1....
Đề bàiHãy trình bày ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975).Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 164, 165 để trả...
Đề bàiQuân dân ta ở hai miền Nam - Bắc đã giành được những thắng lợi nào có ý nghĩa chiến lược về quân sự, chính trị, ngoại giao trong kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954 - 1975)?Phương pháp...
Đề bàiLập bảng các niên đại và sự kiện về thành tựu chủ yếu của miền Bắc trong sản xuất, xây dựng, chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mĩ và thực hiện nghĩa vụ hậu phương trong kháng...