Bài 30. Hoàn thành giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước ( 1973-1975)


Sau hiệp định Pa-ri năm 1973 về Việt Nam, lực lượng giữa ta và địch ở Miền Nam đã có sự thay đổi như thế nào?Hướng dẫn làm bài:Sau Hiệp định Pa-ri, lực lượng giữa ta và địch đã có...
Trong chủ trương, kế hoạch giải phóng Miền Nam có những điểm nào thể hiện sự lãnh đạo đúng đắn và linh hoạt của ĐảngHướng dẫn làm bài:Chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam có những điểm...
Nêu ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước ( 1954-1975)Hướng dẫn làm bài:Nguyên nhân thắng lợi: Nhờ có sự lãnh đạo sang suốt tài tình của Đảng với đường lối chính...
Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng:Câu 1. Sau khi hệp định Pa-ri năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam được kí kết, ta có thuận lợi cơ...
Hãy điền chữ Đ(đúng) hoặc chữ S(sai) vào ô [ ] trước câu trả lời sau 1, [ ] Ngày 29-3-1973, toán lán Mĩ cuối cùng rút khỏi nước ta. Đông thời Mĩ cũng cắt viện trợ quân sự, kinh tế...
Điền các nội dung sự kiện cho phù hợp với mốc thời gian trong bảng dưới đây về diễn biến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.Chiến dịchThời gianNội dung sự kiệnTây NguyênNgày 10-3 Ngày 12-3 Ngày 14-3 Ngày 24-3 Huế- Đà...