Bài 30: Kinh tế châu Phi


Dựa vào sơ đồ dưới đây:Nêu nhận xét khái quát về kinh tế châu PhiTrả lời:Kinh tế châu Phi còn lạc hậu.- Về nông nghiệp, các cây công nghiệp nhiệt đới được trồng trong các đồn điền, theo hướng chuyên...
Hoàn thành sơ đồ dưới đây:Trả lời:
Hãy đánh dấu X vào ô vuông ý trả lời đúng:Khó khăn tự nhiên trong sản xuất nông nghiệp ở châu Phi là:a) hạn hán kéo dài nhiều nămb) kĩ thuật sản xuất còn lạc hậu, công cụ sản xuất...
Dựa vào SGK và kiến thức đã học, hoàn thành sơ đồ dưới đây:Trả lời:
Qua sơ đồ dưới đây:Em hãy:Kết hợp với SGK và vốn hiểu biết, nêu nhận xét khái quát về công nghiệp châu Phi và nguyên nhân  làm cho công nghiệp châu Phi kém phát triển.Trả lời:- Nghành công nghiệp châu...