Bài 30. Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến nă…


Giữa năm 1911, tại cảng Nhà Rồng (Sài Gòn), Nguyễn Tất Thành xuống làm phụ bếp cho tàu Đô đốc La-tu-sơ Tơ-rê-vin - một tàu buôn của Pháp, để có cơ hội tới các nước phương Tây xem họ làm...
Nhân khi thực dân Pháp thực hiện chiến dịch bắt lính ráo riết để đưa sang chiến trường châu Âu, những người yêu nước tiến bộ của hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi, do Thái Phiên và Trần Cao...
Ngày 1-8-1914, Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ. Thực dân Pháp đẩy mạnh việc vơ vét sức người, sức của ở Đông Dương để phục vụ cho cuộc chiến tranh đế quốc. Số lính thợ người Đông Dương...
Cũng trong những năm đầu thế kỉ XX, cuộc vận động Duy tân (theo cái mới) diễn ra sôi nổi tại Trung Kì. Lãnh đạo phong trào là Phan Châu Trinh. Huỳnh Thúc Kháng v.v... Gần giống như phong trào...
Cùng thời với phong trào Đông du, ở Bắc Kì có một cuộc vận động cải cách văn hoá xã hội theo lối tư sản.Tháng 3 - 1907, Lương Văn Can. Nguyễn Quyền, Lê Đại, Vũ Hoành v.v... mở một...
Trong số những người yêu nước đón nhận con đường cứu nước dân chủ tư sản, cùng màu da, cùng văn hoá Hán học, lại đi theo con đường tư bản châu Âu, đã giàu mạnh lên và đánh thắng...
Đặc điểm nổi bật của phong trào yêu nước trong những năm 1914 - 1918:- Lực lượng tham gia gồm đông đảo các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là vai trò của binh lính người Việt trong quân đội...
Một số điểm giống và khác nhau giữa các phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX với phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX:- Giống nhau: Phong trào yêu nước trong cả hai giai đoạn đều thể hiện...
Bảng thống kê các phong trào yêu nước chủ yếu đầu thế kỉ XX:
Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vì: đất nước đang bị thực dân Pháp thống trị, các phong trào yêu nước chống Pháp đều thất bại.Người đi về phía các nước phương Tây. khác với những nhà...
Về hai cuộc khởi nghĩa của binh lính ở Huế và Thái Nguyên:- Vụ mưu khởi nghĩa ở Huế:+ Do Thái Phiên, Trần Cao Vân cầm đầu, có mời vua Duy Tân tham gia.+ Chỗ dựa chủ yếu là binh...
Đầu thế kỉ XX, những người Việt Nam yêu nước do Phan Bội Châu đứng đầu lập ra Hội Duy tân (1904)- Mục đích: đánh Pháp, lập ra một nước Việt Nam độc lập.- Chủ trương: + Dựa vào Nhật...
- Tháng 3 - 1907, Lương Vãn Can, Nguyễn Quyền, Lê Đại, Vũ Hoành,… mở một trường học tại Hà Nội, lấy tên là Đông Kinh nghĩa thục.- Trường dạy các môn Địa lí, Lịch sử, Khoa học thường thức,...
- Đông Kinh nghĩa thục đã nâng cao lòng yêu nước và chí tiến thủ cho quần chúng nhân dân, truyền bá một nền tư tưởng, học thuật mới, một nếp sống mới, tiến bộ. Tố cáo tội ác của thực...
- Những thay đổi trong chính sách về kinh tế, xã hội của Pháp ở Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất:+ Kinh tế: Trồng cây công nghiệp, khai thác mỏ lấy kim loại phục vụ...
Vụ mưu khởi nghĩa ở Huế (1916) và khởi nghĩa ở Thái Nguyên (1917) đều có những đặc điểm chung về lực lượng tham gia và phương pháp tiến hành là:- Lực lượng tham gia: đều là những binh lính...
- Mặc dù rất khâm phục tinh thần yêu nước của các vị tiền bối nhưng Nguyễn Tất Thành không tán thành con đường cứu nước của các sĩ phu yêu nước.* Phan Bội Châu:- Đi theo con đường bạo...
- HS tự sưu tầm.- Có thể tham khảo một số cuốn sách sau:+ Hoàng Thanh Đạm, Nguyễn Ái Quốc Trên Đường Về Nước, Nhà xuất bản Thanh niên+ TS. Trần Nam Tiến, Hoạt động quốc tế của Nguyễn Ái...