Bài 30. Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918


Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúngCâu 1. Hội Duy Tân do Phan Bội Châu đứng đầu được thành lập vào năm A. 1901B. 1902C. 1903D. 1904Câu 2. Phong trào Đông Du tan rã vì...
Hãy nối thời gian với sự kiện cho đúng Sự kiệnThời gian1, Phong trào Đông DuA, tháng 3-19072, Đông Kinh nghĩa thục bắt đầu hoạt động.B, Năm 19093, Phong trào chống thuế ở Trung KìC, 1905-1909 D, Năm 1908Hướng dẫn làm bài:Nối...
Hãy điền các từ cho trước sau đây vào chỗ trống (….) cho đúng: Giải tán, trong thời gian ngắn, ngôn ngữ dân tộc, Lương Văn Can, kết quả rất lớn. Tháng 11-1907, thức dân Pháp ra lệnh……. Đông Kinh nghĩa...
Nêu những thay đổi trong chính sách kinh tế của Pháp ở Việt Nam trong những năm Chiến Tranh thế giới thứ nhất, Vì sao có sự thay đổi đó? Hướng dẫn trả lời:Thực dân Pháp đẩy mạnh việc vơ vét sức...
Trình bày những hoạt động yêu nước của Nguyễn Tất Thành trong thời gian đầu của quá trình tìm đường cứu nước (1911-1918)Hướng dẫn làm bài:Ngày 5-6-1911, Nguyễn Tất Thành rời bến cảng Nhà Rồng  (Sài Gòn) ra đi tìm...