Bài 30. Quá trình hình thành loài (tiếp theo)


Đề bàiTại sao lai xa và đa bội hóa nhanh chóng tạo nên loài mới ở thực vật nhưng ít xảy ra đối với các loài động vật?Lời giải chi tiếtLai xa và đa bội hóa tạo nên loài mới...
Đề bàiTừ một loài sinh vật không có sự cách li về mặt địa lí có thể hình thành nên các loài khác nhau được không? Giải thích.Lời giải chi tiếtKhông có cách li địa lí thì loài mới vẫn...
Đề bàiLoài bông trồng ở Mĩ có bộ NST 2n = 52 trong đó có 26 NST lớn và 26 NST nhỏ. Loài bông của châu Âu có bộ NST 2n = 26 gồm loàn NST lớn. Loài bông hoang...
Đề bàiGiải thích cơ chế hình thành loài mới bằng con đường đa bội hoá.Lời giải chi tiết- Cơ thể lai khác loài thường bất thụ, đa bội hóa cơ thể lai khác loài để có cơ thể lai chức...
Đề bàiTại sao lại phải bảo vệ sự đa dạng sinh học của các loài cây hoang dại cũng như các giống cây trồng nguyên thuỷ?Lời giải chi tiếtCần phải báo vệ sự đa dạng của các loài cây, ngay cả...
Đề bàiHãy chọn câu đúng nhất.Từ quần thế cây 2n người ta tạo ra được quần thể cây 4n quần thể cây 4n có thể xem là một loài mới, vì sao?A. Quần thể cây 4n có sự khác biệt...