Bài 30. Silic. Công nghiệp silicat


Đề bàiViết phương trình hoá học thực hiện chuỗi biến hoá sau:\(Si{O_2}\buildrel {\left( 1 \right)} \over \longrightarrow N{a_2}Si{O_3}\buildrel {\left( 2 \right)} \over \longrightarrow {H_2}Si{O_3}\buildrel {\left( 3 \right)} \over \longrightarrow Si{O_2}\buildrel {\left( 4 \right)} \over \longrightarrow Si{F_4}\)Lời giải chi tiếtCác phương...
Đề bàiDung dịch chất nào sau đây không thể chứa trong bình thuỷ tinh?A.HNO3.  B.H2SO4.  C.HCl.D. HF.Lời giải chi tiếtDung dịch HF phản ứng với SiO2 có trong thủy tinh\(Si{O_2}\,\, + \,\,\,4HF\,\, \to \,Si{F_4}\,\, + \,\,\,2{H_2}O\)Do đó, không thể dùng bình thủy...
Đề bàiEm hãy tìm hiểu và cho biết:a. Nghề gốm ở nước ta có từ bao giờ?b. Kể tên những làng nghệ gốm nổi tiếng ở nước ta.c. Địa phương em có những cơ sở sản xuất gốm, sứ, xi...