Bài 30. Tập tính


Đề bàiTập tính động vật là gì?Lời giải chi tiếtTập tính động vật là chuỗi những phản ứng trả lời lại các kích thích của môi trường (bên trong cũng như bên ngoài cơ thể) nhờ đó mà động vật...
Đề bàiPhân biệt tập tính học được với tập tính bẩm sinh.Lời giải chi tiếtDựa vào đặc điểm của các tập tính động vật có thể phân biệt thành hai loại (nhóm) tập tính chính là: tập tính bẩm sinh...
Đề bàiTìm 2 ví dụ (ngoài ví dụ trong bài) cho mỗi loại tập tính bẩm sinh và học được. Phân tích ý nghĩa của mỗi tập tính đối với đời sống.Lời giải chi tiết*  Ví dụ về tập tính...