Bài 30. Thực hành đọc bản đồ địa hình Việt Nam


Nêu nhận xét chung về địa hình của phần đất liền Việt Nam bằng cách hoàn thành sơ đồ dưới đây.Trả lời:BaitapSachgiaokhoa.com
Tính độ dài tuyến quốc lộ 1A đi từ Hà nội đến Tp. Hồ Chí Minh(Dựa vào tỷ lệ bản đồ trong Atlat địa lý Việt Nam)Trả lời:Khoảng 2.200 Km
Đi dọc theo quốc lộ 1A, từ Lạng Sơn đến Cà Mau phải vượt qua những đèo lớn nào?Trả lời:: Quốc lộ 1A từ Lạng Sơn tới Cà Mau vượt qua các đèo lớn:+Sài Hồ (Lạng Sơn),+Tam Điệp (Ninh Bình),+Ngang...