Bài 30: Thực hành: Đọc bản đồ địa hình Việt Nam


Đề bàiQuan sát kĩ hai lát cắt dưới đâyDựa vào kiến thức đã học, em hãy so sánh và đưa ra nhận xét về những điểm khác nhau của hai lát cắt (các sườn núi, đường chia nước, bộ phận...