Bài 30: Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp …


Đề bàiCăn cứ vào bảng số liệu thống kê “Bảng 30.1” trang 112 trong SGK, em hãy hoàn thành các câu dưới đây:Bảng 30.1.Tình hình sản xuất một số cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên, Trung du và...
Đề bàiDựa vào số liệu trong bảng thống kê “Bảng 30.1” trang 112 trong SGK, em hãy so sánh sự chênh lệch về diện tích, sản lượng các cây chè, cà phê ở hai vùng.Bảng 30.1.Tình hình sản xuất một...
Đề bàiViết báo cáo ngắn gọn về tình hình sản xuất, phân bố và tiêu thụ sản phẩm của một trong hai cây công nghiệp: cà phê hoặc chè.Lời giải chi tiếtCà phê là một trong những cây công nghiệp...