Bài 30. Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp …


Đề bàiCăn cứ vào bảng số liệu trong bảng thống kê sau:a) Cho biết những cây công nghiệp lâu năm nào trồng được ở cả hai vùng, những cây công nghiệp lâu năm nào chỉ trồng ở Tây Nguyên mà...
Đề bàiViết báo cáo ngắn gọn về tình hình sản xuất, phân bố và tiêu thụ sản phẩm của một trong hai cây công nghiệp: cà phê, chè.Lời giải chi tiếtBáo cáo về tình hình sản xuất, phân bố và...