Bài 30. Thực hành: Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chấ…


1. Thí nghiệm 1: So sánh khả năng phản úng của Na, Mg, Al với nước.Hiện tượng: Khi chưa đun:+ Ống 1: Khí thoát ra mạnh, dung dịch thu được có màu hồng.+ Ống 2 và ống 3 không có hiện...