Bài 30. Tổng kết chương II: Nhiệt học


Đề bài1. Thể tích của các chất thay đổi như thế nào khi nhiệt độ tăng, khi nhiệt độ giảm?2. Trong các chất rắn, lỏng, khí chất nào nở vì nhiệt nhiều nhất, chất nào nở vì nhiệt ít nhất?3....
Đề bài1. Trong các cách sắp xếp dưới đây cho các chất nở vì nhiệt từ ít tới nhiều, cách sắp xếp nào đúng?A. Rắn - khí - lỏngB. Lỏng - rắn - khíC. Rắn - lỏng - khíD. Lỏng...
Đề bàiHàng ngang1. Tên gọi sự chuyển thể từ thể rắn sang thể lỏng (8 ô).2. Tên gọi sự chuyển từ thể lỏng sang thể khí (hay hơi) (6 ô).3. Một yếu tố tác động đến tốc độ bay hơi...