Bài 30. Truyền tin qua xinap


KIẾN THỨC CƠ BẢN-        Xináp là điện tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào thần kinh, giữa tế bào thần kinh với loại tế bào khác (tế bào cơ, tế bào tuyến,...)-        Xináp gồm màng trước, màng...
Đề bài Nghiên cứu hình 30.2 và mô tả cấu tạo của xináp hóa học.Lời giải chi tiếtCấu tạo xinap hóa học gồm 3 bộ phậnChùy xinap:Ngoài có màng bao bọc gọi là màng trước xinap. Trong  chùy xinap có chứa...
Đề bàiNghiên cứu hình 30.3 và trả lời các câu hỏi sau:-       Quá trình truyền tin qua xináp diễn ra như thế nào?-       Tại sao tin được truyền qua xináp chỉ theo 1 chiều, từ màng trước qua màng sau mà không...
Đề bàiVẽ sơ đồ cấu tạo xináp.Lời giải chi tiết
Đề bàiChất trung gian hóa học có vai trò như thế nào trong truyền tin qua xináp?Lời giải chi tiếtChất trung gian hóa học có vai trò quan trọng trong việc truyền tin qua xináp:Chất trung gian hóa học được...
Đề bàiĐánh dấu X vào ô □ cho câu trả lời đúng về xináp.□    a) Tốc độ truyền tin qua xináp hóa học chậm hơn so với lan truyềnxung thần kinh trên sợi thần kinh không có bao miêlin.□    b) Tất cả các xináp...
Đề bàiTại sao xung thần kinh được dẫn truyền trong một cung phản xạ chỉ theo một chiều?Lời giải chi tiếtXung thần kinh được dẫn truyền trong một cung phản xạ chỉ theo một chiều vì màng sau xináp không...