BÀI 30. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ THÔNG TIN LIÊN LẠC


Cho bảng số liệu sau:KHỐI LƯỢNG VẬN CHUYỂN VÀ LUÂN CHUYỂN HÀNG HÓA PHÂN THEO LOẠI HÌNH VẬN TẢI CỦA NƯỚC TA NĂM 2010(Đơn vị:%)Loại hìnhKhối lượng vận chuyển(Nghìn tấn)Khối lượng luân chuyển(Triệu tấn.km)Đường sắt7861.53960.9Đường bộ587014.236179.0Đường sông144227.031679.0Đường biển61593.2145521.4Đường hàng không190.1426.8Tổng800886.0217767.1a)...
Xác định trên lược đồ hình 30 SGK hoặc Atlat Địa lý Việt Nam các tuyến đường bộ chính của nước ta: quốc lộ 1, quốc lộ 6, quốc lộ 5, đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 14, quốc lộ...
Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, giải thích vì sao Hà Nội trở tahnhf một trong hai đầu mối giao thông quan trọng nhất của cả nước.Trả lời:a) Vị trí và vai trò đặc...
Cho biết đặc điểm, hiện trạng, hạn chế và hướng phát triển của ngành bưu chính nước ta- Đặc điểm:- Hiện trạng:- Hạn chế:- Hướng phát triển:Trả lời:- Đặc điểm: Có tính phục vụ cao, mạng lưới rộng khắp- Hiện...