Bài 31. Đặc điểm khí hậu Việt Nam


Dựa vào sơ đồ dưới đây:E hãy trình bày các nhân tố khí hậu nước taTrả lời:-         Do vị trí nằm ở trung tâm khu vực gió mùa Đông Nam Á với 3 260 km đường bờ biển nên nước...
Đặc điểm khí hậu Việt NamTrả lời:-         Chế độ nhiệt:Nhiệt độ trung bình năm cao > 21oC.Bình quân 1m2 nhận được trên 1 triệu kilo calo nhiệt năng.Số giờ nắng đạt từ 1400 – 3000 giờ/ năm-         Lượng mưa và...
Dựa vào bảng 31.1 Nhiệt độ và lượng mưa các trạm khí tượng Hà Nội:. Huế và TP Hồ Chí Minh, tr 110 SGK, em hãy:a, Tính nhiệt độ trung bình năm của ba trạm: Hà Nội, Huế, TP. Hồ Chí Minh.b,Vẽ...