Bài 31. Địa lí địa phương (tiếp theo) – Tỉnh Nghệ An


Hãy nêu một số nét tiêu biểu về dân cư của tỉnh/thành phố em.Trả lời- Dân cư khá đông, tập trung chủ yếu ở vùng nông thôn.- Thành phố Vinh có dân cư đông đúc nhất.
Hãy nêu một số nét tiêu biểu về kinh tế của tỉnh/thành phố em (các ngành kinh tế chủ yếu, ngành kinh tế phát triển mạnh).Trả lời:- Kinh tế còn phát triển chậm.+ Nông nghiệp là chủ yếu: trồng rừng,...
Mô tả về một hoạt động kinh tế cụ thể của tỉnh/thành phố em.Trả lời:Phát triển kinh tế biểnVùng biển phía Đông thuận lợi cho phát triển đánh bắt thủy sản với nhiều bãi tôm bãi cá lớn. Khu vực...