Bài 31. Động cơ không đồng bộ ba pha


C1. Nếu tăng momen cản đặt vào khung dây thì tốc độ quay của khung dây thay đổi thế nào?GiảiNếu tăng momen cản đặt vào khung dây thì khung sẽ chậm quay theo từ trường, tốc độ góc của khung...
C2. Tại sao trong rôto có lõi thép hình trụ tạo bởi nhiều lá thép mỏng ghép lại, đặt cách điện với nhau và với lồng kim loại?GiảiNgười ta dùng biện pháp đó đối với Rôto nhằm giảm đến mức...
Bài 1. Chọn phát biểu đúngA. Chỉ có dòng điện ba pha mới tạo được từ trường quay.B. Rôto của động cơ không đồng bộ quay với tốc độ góc của từ trường quay.C. Từ trường quay trong động cơ...
Bài 2. Phát biểu nào sau đây về động cơ không đồng bộ ba pha là sai ?A. Hai bộ phận chính của động cơ là rôto và stato.B. Bộ phận tạo ra từ trường quay là stato.C. Nguyên tắc...
Bài 3. Một động cơ điện xoay chiều tiêu thụ công suất \(1,5 \;kW\) và có hiệu suất \(80\%\). Tính công cơ học do động cơ sinh ra trong 30 phút.GiảiĐộng cơ có \(P = 1,5\) (KW), \(H = 80\%\) Công...
Bài 4. Một động cơ không đồng bộ ba pha mắc theo kiểu hình sao vào mạch điện ba pha có điện áp pha là \(220\) V. Công suất điện của động cơ là \(5,7\) kW; hệ số công suất...