Bài 31. Hiện tượng quang điện trong


1. Chất quang điện là chất bán dẫn có tính dẫn điện kém khi không bị chiếu sáng và trở thành dẫn điện tốt khi bị chiếu sáng ánh sáng thích hợp.2. Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng các...
Đề bàiSo sánh độ lớn của giới hạn quang dẫn với độ lớn của giới hạn quang điện và đưa ra nhận xét.Lời giải chi tiếtĐộ lớn của giới hạn quang dẫn lớn hơn độ lớn của giới hạn quang...
Đề bài So sánh độ lớn suất điện động của pin quang điện với suất điện động của pin hóa học.Lời giải chi tiếtĐộ lớn suất điện động của pin quang điện nhỏ hơn suất điện động của pin hóa học.
Đề bàiChất quang dẫn là gì?Lời giải chi tiếtChất quang dẫn là chất bán dẫn có tính dẫn điện kém khi không bị chiếu sáng và trở thành chất dẫn điện tốt khi bị chiếu ánh sáng thích hợp.
Đề bàiHiện tượng quang điện trong là gì? Giải thích tính quang dẫn của một chất.Lời giải chi tiết- Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng các electron liên kết được ánh sáng giải phóng để trở thành các...
Đề bàiTrình bày cấu tạo và hoạt động của một pin quang điện.Lời giải chi tiếtPin quang điện gồm hai lớp bán dẫn tiếp xúc nhau: một bán dẫn loại p (gồm đa số là lỗ trống mang điện tích...
Đề bàiHãy ghép nửa câu ở phần trên với nửa câu ở phần dưới để thành một câu có nội dung đúng.A. pin hóa học...B. Pin nhiệt điện...C. Pin quang điện....a)... hoạt động dựa vào hiện tượng quang điện trong...
Đề bàiĐiện trở của một quang điện trở có đặc điểm nào dưới đây?A. Có giá trị rất lớn.B. Có giá trị rất nhỏ.C. Có giá trị không đổi.D. Có giá trị thay đổi được.Phương pháp giải - Xem chi...
Đề bàiSuất điện động của một pin quang điện có đặc điểm nào dưới đây?A. Có giá trị rất lớn.B. Có giá trị rất nhỏ.C. Có giá trị không đổi, không phụ thuộc điều kiện bên ngoài. D. Chỉ xuất hiện...