Bài 31. Mắt


Lý thuyết về mắt.I. Cấu tạo quang học của mắt.a) Giác mạc (màng giác): Lớp màng cứng trong suốt có tác dụng bảo vệ cho các phần tử phía trong và làm khúc xạ các tia sáng truyền vào mắt.b)...
Đề bàiGóc trông một vật là gì và phụ thuộc vào các yếu tố nào? Vẽ hình góc trông Mặt Trăng hoặc Mặt Trời.Lời giải chi tiết* Từ hình 31.1 góc trông vật:\(tg\alpha  = \dfrac{{AB}}{1}\)Α = góc trông vật; AB:...
Đề bàiHãy chứng tỏ rằng hệ ghét ( mắt cận + thấu kính phân kì) có độ tụ nhỏ hơn độ tụ của mắt cận.Lời giải chi tiếtHệ ghép ( mắt cận + thâu kính phân kì) tương đương với...
Đề bàiTrình bày cấu tạo của mắt về phương diện quang học.Lời giải chi tiếta) Giác mạc (màng giác): Lớp màng cứng trong suốt có tác dụng bảo vệ cho các phần tử phía trong và làm khúc xạ các tia sáng...
Đề bàiTrình bày các hoạt động và các đặc điểm sau của mắt:- Điều tiết;- Điểm cực cận;- Điểm cực viễn;- Khoảng nhìn rõ.Lời giải chi tiết1. Sự điều tiếtĐiều tiết là hoạt động của mắt làm thay đổi tiêu...
Đề bàiNêu đặc điểm và cách khắc phục đối với:- Mắt cận;- Mắt viễn;- Mắt lão.Có phải người lớn tuổi bị viễn thị không? Giải thích.Lời giải chi tiết1. Mắt cận và cách khắc phụca) Mắt cận có độ tụ...
Đề bàiNăng suất phân li của mắt là gì?Lời giải chi tiếtNăng suất phân li của mắt là góc trông nhỏ nhất αmin khi nhìn đoạn A,B mà mắt còn có thể phân biệt dược hai điểm A, B. Năng...
Đề bàiTrình bày lưu ảnh của mắt và các ứng dụng.Lời giải chi tiếtNăm 1892, Platô (Plateau) - nhà vật lý người Bỉ phát hiện ra là cảm nhận do tác động của ánh sáng lên các tế bào màng...
Đề bàiCấu tạo thu gọn của mắt về phương diện quang học được biểu diễn như sơ đồ Hình 31.11:O: Quang tâm của mắt;V: điểm vàng trên màng lưới.Quy ước đặt:(1): Mắt bình thường về già;(2): Mắt cận;     ...
Đề bàiCấu tạo thu gọn của mắt về phương diện quang học được biểu diễn như sơ đồ Hình 31.11:O: Quang tâm của mắt;V: điểm vàng trên màng lưới.Quy ước đặt:(1): Mắt bình thường về già;(2): Mắt cận;     ...
Đề bàiCấu tạo thu gọn của mắt về phương diện quang học được biểu diễn như sơ đồ Hình 31.11:O: Quang tâm của mắt;V: điểm vàng trên màng lưới.Quy ước đặt:(1): Mắt bình thường về già;(2): Mắt cận;     ...
Đề bàiMắt của một người có điểm cực viễn Cv cách mắt 50cm.a) Mắt người này bị tật gì?b) Muốn nhìn thấy vật ở vô cực không điều tiết người đó phải đeo kính có độ tụ bao nhiêu? (Kính...
Đề bàiMột mắt bình thường về già khi điều tiết tối đa thì tăng độ tụ của mắt thêm 1 dp.a) Xác định điếm cực cận và cực viễn.b) Tính độ tụ của thấu kính phải mang (cách mắt 2cm)...