Bài 31. Ôn tập lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918


Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước câu trả lời đúngCâu 1. Trước khi Pháp xâm lược, xã hội Việt Nam có hai giai cấp cơ bản làA. Tư sản và vô sảnB. địa chủ phong kiến và tư...
Lập bảng thống kê những sự kiện chính phản ánh những quá trình xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp và cuộc đấu tranh chống xâm lược của nhân dân ta từ năm 1858 đến năm 1884.Thời gianQuá trình...
Hãy nối các mốc thời gian với sự kiện lịch sử sao cho đúng.Thời gianSự kiện lịch sửNgày 5-6-1862Ngày 15-3-1874Ngày 25-8-1883Ngày 6-6-1884A, Triều đình nhà Nguyễn kí với Pháp Hiệp ước Hác- măng( Hiệp ước Quý Mùi)B, Triều đình nhà...
Thống kê các cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần Vương theo bảng sauTên cuộc khởi nghĩaThời GianNgười lãnh đạoĐịa bàn hoạt độngHình thức, nội dung hoạt độngKhởi nghĩa Ba Đình    Khởi nghĩa Bãi Sậy    Khởi nghĩa Hương Khê    Hướng dẫn làm...
Hãy điền nội dung phù hợp vào cột bên phải hoàn chỉnh bảng thống kê sau về các sự kiện tiêu biểu trong phong trào yêu nước chống Pháp đầu thế kỉ XX.Thời gianNội dung sự kiệnTháng 5-1904 Tháng 11-1907 Tháng 3-1909 Tháng...
Hãy nối các nhân vật lịch sử với xu hướng cách mạng của họ cho đúng.Nhân vật lịch sửXu hướng cách mạngPhan Bội ChâuPhan Châu TrinhLương Văn canHoàng Hoa ThámA, Dữa vào Pháp chống phong kiến, thực hiện cải cáchB,...
Nhận xét về phong trào yêu nước ở Việt Nam đầu thế kỉ XX với phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX theo bảng sau.Nội dung nhận xétPhong trào yêu nước cuối thế kỉ XIXPhong trào yêu nước đầu...
Kết cục thất bại của phong trào đấu tranh vũ trang của Việt Nam cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX nói lên điều gì? Hướng dẫn làm bài:- Các cuộc khởi nghĩa, các phong trào yêu nước của nhân...
Từ các tri thức lịch sử, hãy nêu nhận xét về đặc điểm của phong trào yêu nước và giải phóng dân tộc Việt Nam từ giữa thế kỉ XIX đến hết Chiến Tranh thế giới thứ nhất?Hướng dẫn làm...