Bài 31. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học


I. NGUYÊN TẮC SẮP XẾP CÁC NGUYÊN TỐ TRONG BẢNG TUẦN HOÀNTrong bảng tuần hoàn, các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử.II. CẤU TẠO BẢNG TUẦN HOÀN1.  Ô nguyên tốÔ...
Đề bàiDựa vào bảng tuần hoàn, hãy cho biết cấu tạo nguyên tử, tính chất kim loại, phi kim của các nguyên tố có số hiệu nguyên tử 7, 12, 16.Lời giải chi tiết Cấu tạo nguyên tửTính chất Điện...
Đề bàiBiết X có cấu tạo nguyên tử như sau: điện tích hạt nhân là 11+, 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có 1 electron. Hãy suy ra vị trí của X trong bảng tuần hoàn và tính chất hoá...
Đề bàiCác nguyên tố trong nhóm I đều là những kim loại mạnh tương tự natri: tác dụng với nước tạo thành dung dịch kiềm và giải phóng hiđro, tác dụng với oxi tạo thành oxit, tác dụng với phi...
Đề bàiCác nguyên tố nhóm VII đều là những phi kim mạnh tương tự clo (trừ At): tác dụng với hầu hết kim loại tạo muối, tác dụng với hiđro tạo hợp chất khí. Viết phương trình hoá học minh...
Đề bàiHãy cho biết cách sắp xếp nào sau đây đúng theo chiều tính kim loại giảm dần:a)  Na, Mg, Al, K ;b) K, Na, Mg, Al;c) Al, K, Na, Mg ;d) Mg, K, Al, Na.Giải thích sự lựa chọn.Phương pháp...
Đề bàiHãy sắp xếp các nguyên tố sau theo chiều tính phi kim tăng dần: F, O, N, P, As.Phương pháp giải - Xem chi tiếtQuy luật biến đổi tính kim loại và phi kim của các nguyên tố:- Trong...
Đề bàia) Hãy xác định công thức của hợp chất khí A, biết rằng:- A là oxit của lưu huỳnh chứa 50% oxi.- 1 gam khí A chiếm thề tích là 0,35 lít ở đktc.b) Hoà tan 12,8 gam hợp chất...