Bài 31. Thụ tinh, kết hạt và tạo quả


Thụ tinh là hiện tượng tế bào sinh dục đực (tinh trùng) của hạt phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái (trứng) có trong noãn tạo thành một tế bào mới gọi là hợp tử. Sinh sản có...
Đề bàiTrả lời câu hỏi:- Sau khi thụ phấn đến lúc thụ tinh có những hiện tượng nào xảy ra?- Thụ tinh là gì?Lời giải chi tiết- Sau khi thụ phấn, hạt phấn sẽ trương lên và nảy mầm thành...
Đề bàiTrả lời câu hỏi:Hạt do bộ phận nào của hoa tạo thành?Noãn sau khi thụ tinh sẽ hình thành những bộ phận nào của hạt?Quả do bộ phận nào của hoa tạo thành? Quả có chức năng gì?Lời giải...
Đề bàiPhân biệt hiện tượng thụ phấn và hiện tượng thụ tinh. Thụ phấn có quan hệ gì với thụ tinh?Lời giải chi tiết  Hiện tượng thụ phấnHiện tượng thụ tinh Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc...
Đề bàiQuả và hạt do bộ phận nào của hoa tạo thành? Em có biết những cây nào khi quả đã hình thành vẫn còn giữ lại một bộ phận của hoa? Tên của bộ phận đó?Lời giải chi tiết ...