Bài 31: Thực hành: Tìm hiểu cấu tạo của động cơ đốt trong


Nội dung kiến thứcNhận dạng các loại động cơ:- Động cơ xăng 4 kì.- Động  cơ điêzen 4 kì.- Động cơ hai kìNhận dạng các chi tiết thuộc các cơ cấu, hệ thống mà các em đã được học trong...