Bài 31. Thực Hành: Truyền và biến đổi chuyển động


I. CHUẨN BỊ Thiết bị: - Truyền động ma sát - Truyền động xích - Truyền động bánh răngDụng cụ: thước là thước, thước cặp, kìm, tua vít, mỏ lết.....II. NÔI DỤNG VÀ TRINH TỰ THỰC HÀNH 1. Đo đường kính bánh đai,...
Khi pit tông ở điểm cao nhất và thấp nhất,vị trí của thanh truyền và tay quay như thế nào?Hướng dẫn trả lờiKhi pistong ở điểm cao nhất và thấp nhất thì vị trí của trục khuỷu và tay quay...
Tại sao khi quay tay quay thì van nạp và vai thải lại đóng,mở được? Để van nạp và van thải đóng mở một lần thì trục khuỷu phải quay mấy vòng? Hướng dẫn trả lời Khi quay tay quay, một bánh...