Bài 31. Tiến hóa lớn


Đề bàiGiải thích quá trình tiến hoá lớn hình thành nên các đơn vị phân loại trên loài bằng sơ đồ tiến hoá phân nhánh.Lời giải chi tiếtCó thể vẽ sơ đồ chung giống như một cái cây có nhiều...
Đề bàiTại sao bên cạnh những loài có tổ chức cơ thể rất phức tạp vẫn tồn tại những loài có cấu trúc khá đơn giản?Lời giải chi tiếtBên cạnh những loài có cấu tạo cơ thể phức tạp vẫn...
Đề bàiMột số loài trong quá trình tiến hoá lại tiêu giảm một số cơ quan thay vì tăng số lượng các cơ quan. Nguyên nhân nào sau đây giải thích đúng về hiện tượng này?A. Do môi trường sống...