Bài 31. Tính chất – Ứng dụng của hiđro


Đề bàiThực hiện yêu cầu sau - Nêu kí hiệu hóa học và nguyên tử khối của nguyên tố hiđro. - Nêu công thức hóa học và phân tử khối của đơn chất hiđro.Lời giải chi tiết- Kí hiệu hóa...
Đề bàiQuan sát và làm thí nghiệm: - Quan sát ống nghiệm đậy nút kín chứa khí hiđro. Nhận xét trạng thái, màu sắc, mùi của khí hiđro. - Thả một quả bóng bay đã được bơm khí hiđro thì...
Đề bàiTrả lời câu hỏi: - Tính tỉ khối của khí hiđro lần lượt với không khí, khí oxi, khí cacbonic, khí nitơ. - 1 lít nước ở \({15^0}\)C hòa tan được 20ml khí hiđro. Vậy tính tan trong nước...
Đề bàiHãy so sánh tính chất vật lí của khí oxi và khí hiđro.Lời giải chi tiếtSo sánh tính chất vật lí của khí oxi và khí hiđro.- Giống nhau: đều là chất khí không tan, không mùi, không vị,...
Đề bàiQuan sát thí nghiệm: - Thu sẵn khí oxi vào lọ thủy tinh miệng rộng có dung tích 100ml và chuẩn bị dụng cụ điều chế khí hiđro như hình 5.1. - Nối ống dẫn cao su của bình...
Đề bàiNhận xét hiện tượng và viết ra phương trình hóa học.Lời giải chi tiết- Hiđro tiếp tục cháy mạnh hơn, trên thành lọ xuất hiện những giọt nước nhỏ. - Nếu đốt cháy khí hiđro trong không khí, đưa...
Đề bàiTrả lời câu hỏi - Tại sao hỗn hợp khí hiđro và khí oxi khi cháy lại gây ra tiếng nổ? - Nếu đốt cháy dòng khí hiđro ngay ở đầu ống dẫn khí, dù ở trong lọ khí...
Đề bài Quan sát thí nghiệm và trả lời câu hỏi: - Dẫn khí hiđro ( sau khi đã kiểm tra sự tinh khiết) đi qua ống nghiệm chưa bột đồng (II) oxit có màu đen ( Hình 5.2), - Ở...
Đề bài Nhận xét và viết phương trình hóa học:Lời giải chi tiết- Ở nhiệt độ thường: Không có phản ứng hóa học xảy ra. - Khi đun nóng ống nghiệm ở \({400^0}\)C: bột CuO màu đen dần chuyển sang màu...
Đề bàiViết phương trình hóa học của các phản ứng hiđro khử các oxit sau: a) Sắt (III) oxit. b) Thủy ngân (II) oxit. c) Chì (II) oxit. d) Đồng (I) oxit. e) Sắt (II) oxit. f) oxit sắt từ.Lời...
Đề bàiChỉ rõ chỗ sai của việc bố trí thí nghiệm ở hình dưới đây. Viết phương trình hóa học và cho biết phản ứng trên thuộc loại phản ứng hóa học nào.Lời giải chi tiết- Chỗ sai của việc...
Đề bàiTrong phòng thí nghiệm, người ta dùng khí \({H_2}\) để khử sắt (III) oxit và thu được 11,2 g sắt. a) Viết phương trình hóa học. b) Tính khối lượng sắt (III) oxit đã tham gia phản ứng. c)...
Đề bài Khử 10,8 g sắt (II) oxit bằng 2,24 lit khí \({H_2}\) (đktc) ở nhiệt độ cao.a) Sau phản ứng thu được bao nhiêu gam chất rắn?b) Cần thêm bao nhiêu lít  \({H_2}\) (đktc) để khử hoàn toàn chất rắn...