Bài 31. Tính chất – Ứng dụng của hiđro


1. Hiđro là chất khí nhẹ nhất trong các chất khí.2. Khí hiđro có tính khử, ở nhiệt độ thích hợp, hiđro không những kết hợp được với đơn chất oxi, mà nó còn có thể kết hợp được với...
Đề bàiViết phương trình hóa học của các phản ứng hiđro khử các oxit sau:a. Sắt (III) oxit                b. Thủy ngân (II) oxit               c. Chì (II) oxit.Phương pháp giải - Xem chi tiếtoxit kim loại +H2 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) kim loại + H2O Lời giải...
Đề bàiHãy kể những ứng dụng của hiđro mà em biết?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sách giáo khoa hóa 8 - trang 108 để  trả lờiLời giải chi tiếtDo khí hiđro nhẹ nên được dùng để bơm...
Đề bàiChọn cụm từ cho thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:Tính oxi hóa ;tính khử ;chiếm oxi ;nhường oxi ;nhẹ nhất ;- Trong các chất khí, hiđro là khí…………Khí hiđro có……………..- Trong phản...
Đề bàiKhử 48 gam đồng (II) oxit bằng khí hiđro. Hãy:a. Tính số gam đồng kim loại thu được;b. tính thể tích khí hiđro (đktc) cần dùng.Phương pháp giải - Xem chi tiếtBước 1: Tính phân tử khối của CuO:...
Đề bàiKhử 21,7 gam thủy ngân (II) oxit bằng hiđro. Hãy:a. Tính số gam thủy ngân thu được;b. Tính số mol và thể tích khí hiđro (đktc) cần dùng.Phương pháp giải - Xem chi tiếtBước 1: Tính phân tử khối...
Đề bàiTính số gam nước thu được khi cho 8,4 lít khí hiđro tác dụng với 2,8 lít khí oxi (các thể tích khí đo ở đktc).Phương pháp giải - Xem chi tiếtBước 1: Đổi số mol \({n_{{H_2}}} = \frac{{8,4}}{{22,4}} =?\,(mol)\)số...