Bài 31: Trao đổi chất


I. Trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường ngoàiCơ thể có trao đổi chất với môi trường mới tồn tại và phát triển được.Hình 31-1. Sơ đồ trao đổi chẩ giữa cơ thể và môi trườngII.Trao đổi chất...
Đề bàiQuan sát hình 31 - 1, cùng với những hiểu biết của bản thân hãy trả lời:- Sự trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường ngoài biểu hiện như thế nào?- Hệ tiêu hoá đóng vai trò...
Đề bài- Máu và nước mô cung cấp những gì cho tế bào?- Hoạt động sống của tế bào đã tạo ra những sản phẩm gì?- Những sản phẩm đó của tế bào đổ vào nước mô rồi vào máu...
Đề bàiQua sơ đồ hình 31 - 2, em hãy phân tích mối quan hệ giữa trao đổi chất của cơ thể với môi trường ngoài và trao đổi chất của tế bào với môi trường trong.Lời giải chi tiếtQua...
Đề bàiTrình bày vai trò của hệ tiêu hóa, hệ hô hấp và hệ bài tiết trong sự trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường Lời giải chi tiếtMôi trường cung cấp cho cơ thể thức ăn, nước và...
Đề bàiHệ tuần hoàn có vai trò gì trong sự trao đổi chất ở tế bào?Lời giải chi tiếtVận chuyển dinh dưỡng và khí O2 đến tế bào và vận chuyển các chất thải và khí CO2 từ tế bào...
Đề bàiPhân biệt sự trao đổi chất ở cấp độ cơ thể và trao đổi chất ở cấp độ tế bào. Nêu mối quan hệ về sự trao đổi chất ờ hai cấp độ này.Lời giải chi tiếtTrao đổi chất...