Bài 31. Tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song. Định ngh…


Áp dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái, hãy chỉ ra rằng hai dòng điện song song, ngược chiều thì đẩy nhau.GiảiXét hai dòng điện ngược chiều chạy trong hai dây dẫn thẳng song song như...
Chọn phương án đúng.Khi tăng đồng thời cường độ dòng điện trong cả hai dây dẫn song song lên 3 lần thì lực tác dụng lên một đơn vị chiều dài của mỗi dây tăng lên:A. 3 lần.                       B. 6 lần.                   ...
Hai dây dẫn thẳng, dài, song song với nhau và cách nhau d = 10cm đặt trong không khí. Dòng điện trong hai dây đó có cường độ là I1 = 2A, I2 = 5A. Tính lực từ tác dụng...
 Hai dây dẫn thẳng, dài, song song được đặt trong không khí. Cường độ dòng diện trong hai dây dẫn đó bằng nhau và bằng I = 1A. Lực tác dụng trên mỗi đơn vị dài của mỗi dây bằng...
Hai vòng tròn dây dẫn đặt cách nhau một khoảng rất nhỏ. Vòng dây dẫn dưới giữ cố định, vòng trên nối với một đầu đòn cân (Hình 31.2 SGK). Khi cho hai dòng điện cường độ bằng nhau vào...