Bài 31. Vấn đề phát triển thương mại, du lịch


a) Nội thươngSau khi đất nước bước vào công cuộc Đổi mới, cả nước đã hình thành thị trường thống nhất, hàng hóa phong phú, đa dạng đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nhân dân.Nội thương đã thu...
a) Tài nguyên du lịchTài nguyên du lịch là cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử, di tích cách mạng, các giá trị nhân văn, công trình lao động sáng tạo của con người có thể được sử dụng...
Đề bàiHãy nhận xét cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ phân theo thành phần kinh tế của nước ta.Lời giải chi tiếtNhận xét:Nhìn chung cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và...
Đề bàiQuan sát hình 31.2, hãy nhận xét về sự thay đổi cơ cấu xuất, nhập khẩu của nước ta trong giai đoạn 1990 – 2005.Lời giải chi tiếtNhìn chung cơ cấu xuất –nhập khẩu nước ta giai đoạn 1990...
Đề bàiHãy nhận xét và giải thích tình hình xuất khẩu của nước ta giai đoạn 1990 – 2005?Lời giải chi tiết- Nhận xét: Giá trị xuất khẩu tăng nhanh và liên tục từ 2,4 tỉ USD (1990) lên 32,4...
Đề bàiQuan sát hình 31.3, hãy nhận xét về tình hình nhập khẩu của nước ta.Lời giải chi tiết- Kim ngạch nhập khẩu nước ta tăng nhanh và liên tục trong cả giai đoạn 1990 – 2005, từ 2,8 tỉ...
Đề bàiCăn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam, hình 31.5 và sơ đồ sau, hãy trình bày về tài nguyên du lịch nước ta ?Lời giải chi tiếtTài nguyên du lịch nước ta gồm tài nguyên du lịch tự nhiên...
Đề bàiDựa vào hình 31.6, hãy phân tích và giải thích tình hình phát triển du lịch ở nước ta ?Lời giải chi tiết*Tình hình phát triển du lịch ở nước ta :- Số lượt khách và doanh thu :+ Khách du dịch...
Đề bàiDựa vào bảng số liệu:Hãy vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hóa phân theo nhóm hàng và nêu nhận xét ?Phương pháp giải - Xem chi tiếtB1. Nhận dạng biểu đồ-...
Đề bàiChứng minh rằng hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của nước ta đang có những chuyển biến tích cực trong những năm gần đây ?Lời giải chi tiết* Xuất khẩu :- Giá trị xuất khẩu tăng nhanh và liên tục từ...
Đề bàiChứng minh rằng tài nguyên du lịch nước ta tương đối phong phú và đa dạng?Lời giải chi tiếtTài nguyên du lịch nước ta gồm tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn :- Tài nguyên du lịch tự nhiên :+...
Đề bàiDựa vào hình 31.5 và Atlat Địa lí Việt Nam, với tư cách là một hướng dẫn viên du lịch, hãy giới thiệu tuyến du lịch Việt Nam xuyên Việt (tài nguyên du lịch, các trung tâm du lịch...