Bài 31. Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975


Đại thắng Xuân 1975 đã đưa đất nước ta bước vào kỉ nguyên độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội.Trải qua hơn hai mươi năm (1954 - 1975) tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, miền...
1. Ở miền Bắc, tuy chiến tranh đã chấm dứt sau Hiệp định Pa-ri năm 1973, nhưng do sự tàn phá nặng nề của hai lần chiến tranh phá hoại nên đến giữa năm 1976 mới căn bản hoàn thành...
Sau đại thắng Xuân 1975, Tổ quốc Việt Nam đã được thống nhất về lãnh thổ song ở mỗi miền lại tồn tại một hình thức tổ chức nhà nước khác nhau.Đáp lại nguyện vọng chính đáng của nhân dân...
Đề bàiSau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước, cách mạng ở hai miền Nam - Bắc có những thuận lợi và khó khăn gì?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang...
Đề bàiĐảng và chính quyền cách mạng ở miền Nam đã có những chủ trương và biện pháp gì nhằm thực hiện các nhiệm vụ cấp bách trong năm đầu sau chiến tranh chống Mĩ thắng lợi?Phương pháp giải -...
Đề bàiQuốc hội khóa VI, kì họp thứ nhất đã có những quyết định gì?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 169 để trả lời.Lời giải chi tiếtQuốc hội khóa VI, kì họp thứ...
Đề bàiViệc thực hiện những nhiệm vụ cấp bách trước mắt và hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước trong năm đầu sau kháng chiến chống Mĩ thắng lợi có ý nghĩa gì?Phương pháp giải - Xem...