Bài 31. Vùng Đông Nam Bộ


Dựa vào lược đồ và vốn hiểu biết, nêu ý nghĩa vị trí địa lí của vùng Đông Nam BộTrả lời:Ý nghĩa đối với phát triển kinh tế - xã hội: Thông thương qua cảng biến, thuận tiện cho giao...
Hoàn thành sơ đồ để nêu rõ điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của Đông Nam Bộ có những thuận lợi và khó khăn gì khi xây dựng và phát triển kinh tếTrả lời:Điều kiện tự nhiên...
Dựa vào bảng 31.3. Một số tiêu chí dân cư, xã hội ở Đông Nam Bộ, năm 1999. tr. 115 SGK và vốn kiến thức, hãy ghi chữ Đ vào □ những nhận xét đúng.□ 1. Đông Nam Bộ là vùng...