Bài 32: Bằng chứng giải phẫu học so sánh và phôi sinh học so sánh


Đề bàiThế nào là cơ quan tương đồng? Giải thích như thế nào về kiểu cấu tạo giống nhau và sự sai khác về chi tiết ở các cơ quan tương đồng?Lời giải chi tiếtCơ quan tương đồng (cơ quan...
Đề bàiCơ quan thoái hoá là gì? Cho ví dụ về cơ quan thoái hoá ở người.Lời giải chi tiếtCơ quan thoái hoá là những cơ quan phát triển không đầy đủ ở cơ thể trưởng thành. Do điều kiện...
Đề bàiThế nào là cơ quan tương tự? Vì sao nói tương đồng và tương tự là 2 hiện tượng trái ngược nhau?Lời giải chi tiếtCơ quan tương tự (cơ quan cùng chức) là những cơ quan có nguồn gốc...
Đề bàiVì sao các tư liệu phôi sinh học so sánh được xem là những bằng chứng tiến hoá?Lời giải chi tiếtSự giống nhau trong phát triển phôi của các loài thuộc các nhóm phân loại khác nhau là một...
Đề bàiPhát biểu nội dung và nêu ý nghĩa của định luật phát sinh sinh vật.Lời giải chi tiếtHai nhà khoa học Đức là Muylơ (Muller) và Hêcken (Haeckel) đã phát biểu định luật phát sinh sinh vật (1886): "Sự...
Đề bàiHãy chọn phương án trả lời đúng. Những cơ quan nào dưới đây là cơ quan tương đồng?A. Cánh sâu bọ và cánh dơi.B. Tuyến nọc độc của rắn và tuyến nước bọt của các động vật khác.C. Mang...