Bài 32. Các mùa khí hậu và thời tiết nước ta


a, Hãy vẽ biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của ba trạm: Hà Nội, Huế, TP. Hồ Chí Minh theo gợi ý dưới đâyb, Qua ba biểu đồ trên, hãy nêu nhận xét về nhiệt độ và lượng mưa...
Lập sơ đồ theo gợi ý sau để nêu rõ những thuận lợi và khó khăn của khí hậu nước ta đối với sản xuất và đời sống.Trả lời:– Thuận lợi:Thực hiện thâm canh, xen canh, tăng vụ, phát triển...